Besök på Alexanderinstitutet

Besök på Alexanderinstitutet

Journalistkursen ”Uppdrag: Ryssland – journalister från Sverige och Finland granskar fakta” är idag på besök hos Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet för att intervjua forskare. Alexanderinstitutet är ett av de största och mest välkända forskningscentra inom Rysslands- och Östeuropastudier.
• Kursen är den första i rad inom ett treårigt utbildningsprogram för svenska och finländska journaliststudenter på det naturnära kulturcentret Hanaholmen i Esbo. Kursprogrammet är inbäddat i Hanaholmens yttrandefrihetsseminarium som har redan under de första dagarna erbjudit flera intressanta diskussioner med främsta experter runt Östersjön. Kursledarna är Maarit Jaakkola från Nordicom, Henrika Zilliacus-Tikkanen från Helsingfors universitet och Ulla Sätereie från Göteborgs universitet.
• Mordet på den ryska journalisten Arkadij Babtjenko, som inträffade igår, gav ett illustrativt exempel att studera hur medierna reagerar på Ryssland och producerar Rysslandsrelaterade nyheter. (Edit: när det senare visade sig att mordet var fejkat blev fallet ännu intressantare att analysera ur medieperspektiv.)
• #journalistutbildning #journalistik #ryssland #östeuropa #rysslandsstudier #medieforskning #alexanderinstitutet #helsingforsuniversitet #nordisktsamarbete #nordiskjournalistutbildning #framtidajournalister #speakingissilver #babchenko #hanaholmen

Ett inlägg delat av NORDICOM (@nordicom_pics)

Det osynliga Ryssland

Det osynliga Ryssland

Boken ”Det osynliga Ryssland” säljs i onlineantikvariatet för 9,90 euro.

Temat för denna journalistkurs är Ryssland. I flera diskussioner, som handlat om Rysslandrapporteringen i Finland, Sverige och Baltikum, har det tagits upp att täckningen är fokuserad på missförhållanden, konflikter och andra negativa aspekter och att det inte finns utrymme för mjukare journalistik – inte minst i svåra tider där tonläget höjs och fokus sätts på hårda politiska frågeställningar. Som motvikt skulle behövas mjukare journalistik om vardagen och människorna.

När jag lyssnade på ett samtal med baltiska och finländska deltagare kom jag på den gamla boken som jag – och jag tror att flera mina studiekompisar med – helt hade glömt bort. Det osynliga Ryssland – texter från Sankt Petersburg (Näkymätön Venäjä – kirjoituksia Pietarista) var en antologi sammanställd av artiklar som en grupp journaliststudenter från Tammerfors universitet skrev under ett studiebesök i miljonstaden, utgiven 2003.

Boken beskrivs så här (min översättning):

”Det osynliga Ryssland berättar om det Ryssland som mainstream-medierna passerat omärkt förbi. I bokens artiklar berättar medborgaraktivister, musiker, filmregissörer, bildkonstnärer, journalister och andra Sankt Petersburgsbor om sitt liv, sitt arbete och sina tankar. I den här boken lyfts ryssarna fram som aktiva individer som styr sina liv själva och påverkar samhället omkring dem. Det osynliga Ryssland är inte ett alternativ till de finländska mediernas Rysslandbild, men det är ett komplement som kanske kan hjälpa till att förstå och närma sig vårt stora grannland. Samtidigt är det en samling av roliga, berörande och ibland även skakande berättelser om kultur och samhälle, vardagsglädje och problem samt överlevande och vilja att förbättra den omgivande världen.”

 

Vilket fint och fortfarande aktuellt projekt, tänker jag idag som journalistlärare. Numera har det blivit praxis att böcker skrivs, under ledning av gästprofessorer, och även publicering av artiklar är vardag i journalistutbildningen. Böcker skrivna av studenter blir nominerade till etablerade facklitteraturpris och uppmärksammas i medierna. Dåförtiden, då ”väggtidningen” – en övningstidning med sidor utskrivna och upphängda på väggar i universitetets korridorer – precis hade lämnat anslagstavlorna, var detta sannerligen inte självklart.

Och vilken resa det var! Jag själv minns att det var precis så som det skrivs i omslagstexten – att jag lärde känna många inspirerade och passionerade personer, från tappra medborgaraktivister till konstnärer, som bubblade av livsglädje och framtidsoptimism, förhöll sig till normalnaja katastrofa med en genuin galghumoristisk rysk attityd och delade med sig av sina personliga historier.

Kurser med antropologisk nyfikenhet kan vara en välgörande motvikt till kurser i hård nyhetsrapportering. Båda sidor behövs – både i journalistutbildningen och i journalistiken.

Maarit Jaakkola

Freedom of Expression Day

Panama Papers and the Freedom of Expression Day

Snart börjar vi!

Snart börjar vi!

Bloggen på den här webbplatsen kommer att fungera som en plattform för kursrapportering under löpet av journalistkursen Uppdrag: Ryssland som äger rum under den sista veckan i maj 2018 på Hanaholmen i Esbo, Finland. Deltagarna förväntas att skriva minst ett inlägg där de kan reflektera kursens innehåll, intervjua en föreläsare eller sammanfatta innehållet i en diskussion som står i programmet.

Sidan Övningar är platsen där texterna skrivna under kursveckan kommer att läggas upp och kommenteras. Övningar kan skrivas utanför den här webbplatsen, till exempel med hjälp av Google Docs eller andra digitala verktyg som lämpar sig för medförfattande och delning av texter. Vi publicerar även gärna ljud- och videoklipp.

Så snart börjar vi!

Kursledarna Maarit Henrika och Ulla