Studenterna

Vad säger studenterna?

Många av kursdeltagarna vad hade inga djupa förkunskaper om Ryssland och hade inte jobbat med Rysslandsrapportering innan. Vad lärde de sig under kursen och hur kommer de att omsätta sina lärdomar i praktiken?

Comments are closed.