Snart börjar vi!

Snart börjar vi!

Bloggen på den här webbplatsen kommer att fungera som en plattform för kursrapportering under löpet av journalistkursen Uppdrag: Ryssland som äger rum under den sista veckan i maj 2018 på Hanaholmen i Esbo, Finland. Deltagarna förväntas att skriva minst ett inlägg där de kan reflektera kursens innehåll, intervjua en föreläsare eller sammanfatta innehållet i en diskussion som står i programmet.

Sidan Övningar är platsen där texterna skrivna under kursveckan kommer att läggas upp och kommenteras. Övningar kan skrivas utanför den här webbplatsen, till exempel med hjälp av Google Docs eller andra digitala verktyg som lämpar sig för medförfattande och delning av texter. Vi publicerar även gärna ljud- och videoklipp.

Så snart börjar vi!

Kursledarna Maarit Henrika och Ulla

Bookmark the permalink.

Comments are closed.